• team members
  Grafid logo white big

  Εκτύπωση και παραγωγή κυκλωμάτων τεχνολογίας ανταλλαγής δεδομένων από κοντινή απόσταση (NFC) με μελάνια γραφενίου για έξυπνες συσκευασίες φαρμακευτικών σκευασμάτων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς «Μικροηλεκτρονική» (περιλαμβανομένων των εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων και καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής) και των «προηγμένων υλικών»Region of Western Greece Logo

Panagiotopoulos Tipografia building

Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ (Tipografio.gr)

Η τέχνη συναντά την τεχνολογία και μαζί δημιουργούν σύγχρονα προϊόντα εκτύπωσης υψηλής αισθητικής και άρτιας ποιότητας. Πιστεύουμε στις ιδέες σας. Για αυτό και εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τεχνικές και μεθόδους για κάθε εργασία έτσι ώστε κάθε project να φτάσει το 100% των προοπτικών του και να κάνει το όραμά κάθε δημιουργού πραγματικότητα.

Το attention to detail, η επιμονή στη λεπτομέρεια και το μεράκι των ανθρώπων Του Tipografio.gr εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για κάθε εργασία. Επενδύουμε συνεχώς στη σχέση μεταξύ δημιουργού και τυπογράφου, επιδιώκοντας μια αμφί- δρομη σχέση εμπιστοσύνης αλλά και δημιουργικότητας. Το Tipografio.gr είναι εγγυητής ποιότητας και creative workshop, με βασικό στόχο την εξύψωση κάθε γραφιστικής δημιουρ- γίας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία σε κάθε project και κάθε brand.

H εταιρεία προσανατολισμένη στην καινοτομία, με στόχο την υψηλή ανταγωνιστικότητα, αλλά και τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της, επενδύει συνεχώς στην έρευνα και την ανάπτυξη

Μέθοδοι εκτύπωσης

 • Λιθογραφία offset
 • Digital printing
 • Παραδοσιακή τυπογραφία (letterpress)
 • Μεταξοτυπία

Quality Control

 • Media standard print
 • FograCert quality assurance for prepress, proof, CtP and press installation
 • Calibration, profiling and proof output in compliance with the Fogra
 • Contract Proof Creation

Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ)

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1984 και άρχισε να λειτουργεί ως Ανεξάρτητο Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο (αρχικά υπό την ονομασία Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας - ΕΙΧΗΜΥΘ). Το 1987 το ΙΕΧΜΗ υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά Ινστιτούτα τα οποία συνενώθηκαν για να σχηματίσουν το ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας). Το ΙΤΕ περιλαμβάνει έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα (4 στο Ηράκλειο, 1 στο Ρέθυμνο, και 1 στην Πάτρα) και σε όλες τις περιοδικές αξιολογήσεις έχει καταταγεί ως «το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα". Το ΙΤΕ υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ συνεργάζονται στενά και δημιουργικά, ως ένα ολοκληρωμένο δίκτυο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Έχει δεκαετή εμπειρία και ενασχόληση με το γραφένιο και την τεχνολογία του. Συνεργάζεται με μεγάλα κέντρα του εξωτερικού (Univ. Of Cambridge, Manchester, CNR Italy) και συμμετέχει στο εμβληματικό εργαλείο της ΕΕ για την ενίσχυση της έρευνας και της επιχειρηματικότητα, που ονομάζεται Graphene Flagship. Συνεργάζεται από το 2009 με τους κατόχους του βραβείου Nobel Φυσικής 2010 για το γραφένιο, κυρίως για τον χαρακτηρισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του γραφενίου με φασματοσκοπικές μεθόδους.

Αποστολή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

 • Διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας αιχμής.
 • Ανάπτυξη και καλλιέργεια συνεργασιών με βιομηχανικές επιχειρήσεις στις χώρες της
 • ΕΕ καθώς και σε άλλες.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων, ευφυών εξειδικευμένων τεχνολογιών
 • και διεργασιών παραγωγής.
 • Συμμετοχή στη δημιουργία εταιρειών-τεχνοβλαστών.
 • Συνεργασία με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς.
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση και επιμόρφωση νέων ερευνητών.
 • Έντονη συμβολή στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Σημαντική συμβολή στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Institute of Chemical Engineering Sciences Building
Silk-screen printing demo 3

Ιδέα 

Η ύπαρξη πλαστών φαρμάκων στην αγορά και η επίδραση τους στη δημόσια υγεία, και στην οικονομία, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μας έδωσαν την ιδέα.

Συνεργασία

Η ενασχόληση του Tipografio.gr με το NFC και η ενασχόληση του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ με το νέο και πολλά υποσχόμενο αγώγιμο υλικό, το γραφένιο δημιούργησαν τη συνεργασία.

 Χρηματοδότηση

Η δράση “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς «Μικροηλεκτρονική» (περιλαμβανομένων των εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων και καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής) και των «προηγμένων υλικών»” του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020 έφερε την χρηματοδότηση.

Υλοποίηση

Τον Φεβρουάριο του 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος “Εκτύπωση και παραγωγή κυκλωμάτων τεχνολογίας ανταλλαγής δεδομένων από κοντινή απόσταση (NFC) με μελάνια γραφενίου για έξυπνες συσκευασίες φαρμακευτικών σκευασμάτων” και αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους και όχι μόνο.

Το gRaFID

Η ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη της τρίτης, τέταρτης και πέμπτης γενιάς του διαδικτύου, που έχουν σαν βάση τους τη διασύνδεση στον παγκόσμιο ιστό φυσικών αντικειμένων (IoT - Internet of things),προϋποθέτει την ανάπτυξη αισθητήρων που θα μπορούν να ενσωματώνονται σε αντικείμενα στο φυσικό χώρο, προσδίδοντας τους έτσι δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον τους.

Έναν τέτοιο ρόλο αναμένεται να παίξουν πολύ σύντομα (ήδη βλέπουμε χρήσεις τους, π.χ. εισιτήρια μετρό, ανέπαφες συναλλαγές κ.α.) και οι ετικέτες RFID (Radio Frequency Identification) - NFC (Near Field Communication) δηλ. στοιχεία αναγνώρισης / σήμανσης στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων (840-960 ΜΗz / 13.56 MHz).

Στα πλαίσια του προγράμματος αναπτύσσεται σύστημα εκτύπωσης σε χαρτί εύκαμπτων και ανθεκτικών κυκλωμάτων RFID/NFC, με βάση το μελάνι γραφενίου. Χρησιμοποιείται από το Tipografio.gr η μεταξοτυπία για την εκτύπωση των κυκλωμάτων σε διάφορα υποστρώματα με μελάνια που παράγει το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Οι ετικέτες και τα κυκλώματα εσωτερικά της συσκευασίας σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας (προσανατολισμένα στα φάρμακα) – που αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της βιομηχανίας (και φαρμακοβιομηχανίας).

Στην περίπτωση της βιομηχανίας φαρμάκων στην οποία και είναι προσανατολισμένο το πρόγραμμα σχεδιάζεται και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, όπου πέρα από τη δυνατότητα αυθεντικοποίησης του φαρμάκου θα μπορεί ο ασθενής να λάβει και επιπλέον πληροφορίες όπως, οι οδηγίες χρήσης και οι παρενέργειες.

Το όραμα

 • Νέες θέσεις εργασίας
 • Πατέντα μηχανισμού αυθεντικοποίησης
 • Ασφάλεια, εγκυρότητα και απλότητα στις συσκευασίες φαρμάκων
 • Αμεσότητα στην πληροφορία

Γιατί γραφένιο

 • Είναι οικονομικό
 • Είναι αγώγιμο
 • Είναι state of the art